Podziękowanie ks. Dariuszowi Wójcikowi

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Przyłęku dziękują ks. Dariuszowi Wójcikowi za wsparcie rzeczowe w postaci zabawek i gier oraz za udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na terenie szkoły.

1 2

Recent Posts