Nasza szkoła

SOSW na Facebooku!

Pracownia SBS Windows

Dzięki projektowi „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), w naszej szkole powstała nowa pracownia oparta o Microsoft Windows Server SBS 2003. W pracowni tej mamy do dyspozycji:

  • 10 stanowisk komputerowych z monitorami LCD połączonych w sieć na bazie serwera sbs 2003),
  • serwer z oprogramowaniem sbs 2003,
  • drukarkę laserową czarno-białą,
  • skaner,
  • laptop,
  • rzutnik multimedialny,
  • głośniki, słuchawki, mikrofony,
  • nowocześnie wykonaną sieć zasilającą i logiczną, której punktem centralnym jest szafka krosownicza.

Wszystkie komputery mają podłączenie do Internetu. Każdy z nich pracuje w systemie operacyjnym Windows XP Professional oraz ma zainstalowany pakiet MS Office a także oprogramowanie Opiekun Ucznia, zabezpieczające przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane. Ponadto w pracy z uczniami wykorzystywane są programy „witaj przyrodo”, „matematyka”, „język angielski” dla klas 4-6, gry i inne programy edukacyjne na CD.

Podczas zajęć uczniowie między innymi rozwijają swoje umiejętności obsługi programu graficznego, zapoznają się z podstawowymi i średnio zaawansowanymi narzędziami edytora tekstu Word. Zapoznają się z elementami środowiska Windows i wykonują czynności edycyjne na tych elementach. Gromadzą informacje na określone tematy z różnych źródeł (między innymi wykorzystują przeglądarki internetowe) i opracowują je korzystając z narzędzi programu prezentacyjnego PowerPoint. Zakładają własne konta adresowe i wysyłają pocztę elektronicznej z załączonymi pracami. Wykonują proste działania matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Na zajęciach popołudniowych uczniowie rozwijają swoją wiedzę teoretyczna na temat informatyki, zapoznają się z budową urządzeń TI i ich praktycznym zastosowaniem.

Organ prowadzący

Powiat Garwoliński 
Ul. Staszica 15 08-400 Garwolin
tel.(25) 684 30 10

Organ sprawujący nadzór

Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
tel. (25) 632 20 81

Biuletyn Informacji Publicznej