Nasza szkoła

SOSW na Facebooku!

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy prowadzeniu terapii polisensorycznej.

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby z demencją.

Sala Doświadczania Świata stwarza im możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia tym, którzy są „inni”. Niepełnosprawna osoba w Sali Doświadczania Świata posiada wolność wyboru tych bodźców, które dla niego s amego są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi pragnie się zajmować. Motywacją ich wyborów nie są działania terapeutów, lecz elementy tworzące salę. Oddziałują one korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację.

Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.

Sala wyposażona jest w: tablicę lustrzaną z wężami UV, bulgocącą kolumne wodną, kulę obracającą się pod sufitem i oświetloną strumieniem światła, urządzenie służące do wyświetlania obrazów lub efektów świetlnych na ścianie, materace, poduszki—przytulanki, wieżę stereofoniczną itd.

Sala Doświadczania Świata stanowi ciekawą formę spędzania wolnego czasu, wprowadza uczestników w stan relaksacji i odpoczynku.

Organ prowadzący

Powiat Garwoliński 
Ul. Staszica 15 08-400 Garwolin
tel.(25) 684 30 10

Organ sprawujący nadzór

Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
tel. (25) 632 20 81

Biuletyn Informacji Publicznej