Nasza szkoła

SOSW na Facebooku!

Witamy w naszej placówce

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku  jest placówką, w której kształcą się i przebywają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W skład Ośrodka wchodzą Szkoła Podstawowa i Internat. Do realizacji zadań służą bogato wyposażone klasopracownie oraz gabinety terapeutyczne. Wychowankowie naszej placówki mogą korzystać z pomocy logopedycznej, terapii EEG-Biofeedback, terapii metodą Tomatisa, mają do dyspozycji Salę polisensoryczną oraz dwie pracownie komputerowe: Windows i Macintosh. Kadra ośrodka jest wykwalifikowana i przygotowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autystycznymi oraz dziećmi ze sprzężeniami. W Ośrodku może być  organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Oferujemy:

  • Indywidualne podejście do każdego ucznia.
  • Wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesne pracownie.
  • Opiekę logopedy, neurologopedy, pedagoga, zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne
  • Zastosowanie nowoczesnych metod pracy z uczniem, w atrakcyjnej formie: wycieczki przedmiotowe, ART., elementy metody Montessori, Sherborne, Knill, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona.
  • Możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych (artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, terapia informatyczna,
  • Dla uczniów miejsca w Internacie.
  • Wyjazdy na wycieczki, na basen, do kina, teatru…

 

Aktualności

page  1  of  5

Organ prowadzący

Powiat Garwoliński 
Ul. Staszica 15 08-400 Garwolin
tel.(25) 684 30 10

Organ sprawujący nadzór

Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
tel. (25) 632 20 81

Biuletyn Informacji Publicznej

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina