Nasza szkoła

SOSW na Facebooku!

Terapia EEG BFB w SOSW

System EEG Biofeedback placówka otrzymała z EFS w czerwcu 2006 roku. Do prowadzenia terapii metodą EEG BFB zostało przeszkolonych 3 nauczycieli: Magdalena Kowalczyk, Monika Luśnia, Ewa Stępień, którzy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach zorganizowanych przez EEG Instytut w Warszawie. Nauczyciele ci posiadają Certyfikaty EEG BFB upoważniające ich do prowadzenia terapii z dziećmi z Ośrodka.

EEG BFB jest metodą wykorzystującą wiedzę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną w celu ulepszania funkcji mózgu. Podstawą treningu jest promowanie fal pożądanych: Alfa, SMR, Beta1 oraz hamowanie fal wolnych: Beta2, Theta. Protokoły treningowe stosowane podczas zajęć to:

 • Trening Beta/Theta
 • Trening SMR/Theta

W trakcie trwania sesji treningowej sygnał EEG jest przedstawiany pacjentowi w formie graficznej pod postacią wideogry. Pacjent śledzi wideogrę na monitorze komputera i próbuje kierować nią własną wolą i umysłem. Za dobrze wykonane zadanie łączące się z powstawaniem pożądanych i hamowaniem niepożądanych pasm fal mózgu pacjent otrzymuje nagrodę w postaci wyświetlanych punktów na monitorze, pochwały od terapeuty. Każdy trening stosowany u uczniów z upośledzeniem umysłowym składa się z dziesięciu jednominutowych rundek. Czas trwania całej terapii dostosowany jest do wieku pacjenta i wskazań ogólnych. Liczba treningów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym waha się od 20 do 40 treningów. Ze szczególną ostrożnością podchodzimy do dzieci, u których występują ataki epilepsji bądź przyjmujących leki wyciszające.

Trening EEG BIOFEEDBACK wskazany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych w celu:

 • poprawy szybkości zapamiętywania,
 • uczenia się, przypominania sobie informacji,
 • poprawy koncentracji uwagi,
 • obniżenia poziomu stresu, napięcia,
 • rehabilitacji po urazach mózgu,

Terapia EEG BFB szczególnie wskazana jest dla uczniów mających:

 • problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia),
 • zaburzenia zachowania (ADHD, agresja, apatia)
 • zaburzenia uwagi, koncentracji, pamięci,
 • uczniom, którym towarzyszy wysoki poziom stresu, trema,
 • zaburzenia snu,
 • migreny,

Metoda EEG Bifeedback jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta Treningi EEG BFB prowadzone są w naszym ośrodku trzy razy w tygodniu i trwają łącznie 10 godzin.

Organ prowadzący

Powiat Garwoliński 
Ul. Staszica 15 08-400 Garwolin
tel.(25) 684 30 10

Organ sprawujący nadzór

Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
tel. (25) 632 20 81

Biuletyn Informacji Publicznej