Nasza szkoła

SOSW na Facebooku!

Internat

Internat SOSW w Przyłęku spełnia funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Placówka posiada bardzo dobre warunki do mieszkania i nauki. Wychowankom zapewniamy całodobową opiekę, którą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wychowawcy troszczą się o wychowanków,            ich potrzeby, rozwój osobowości, rozwój fizyczny i psychiczny. Pobyt w internacie rozpoczyna   się     w poniedziałek od godziny 6,00 i trwa do piątku do godziny 14,00.

Codzienne życie w internacie toczy się według ustalonego porządku:

6,00 -8,00 – zajęcia poranne: pobudka, toaleta, śniadanie.
13,30-14,00 – obiad
14,00-16,00 – spacery rekreacyjne po lesie, zabawy na szkolnym placu zabaw i boisku.
16,00-16,15 – podwieczorek
16,15-18,00 – nauka własna
18,00 -18,30 –  kolacja
18,30 – 20,00 – zajęcia świetlicowe
20,00 – 20,30 – toaleta wieczorna
22,00-6,00 – cisza nocna.

 

Celem zajęć prowadzonych w internacie jest nauka samoobsługi , szczególną uwagę zwraca              się  na  dbałość o ład i porządek oraz estetykę otoczenia. Internat zapewnia właściwą opiekę wychowawczą  oraz rozwija zainteresowania wychowanków poprzez różnorodne formy zajęć. Wychowankowie mogą aktywnie spędzać czas pozalekcyjny biorąc udział w następujących zajęciach świetlicowych:

  • zajęcia teatralne : nauka ról, przygotowanie dekoracji strojów, udział w przedstawieniach. Poprzez teatr wpływamy na psychikę dziecka, kształtujemy jego wyobraźnię, wrażliwość oraz poczucie piękna i estetyki, uczymy mądrości życiowej -odróżnienie dobra od zła.
  • zajęcia muzyczno-rytmiczne : nauka słów piosenek, granie na instrumentach, nauka układów choreograficznych. Zajęcia muzyczne uwrażliwiają na dźwięki muzyczne, relaksują, wyciszają, dzieci uczą się tańców towarzyskich.
  • zajęcia kulinarne: pieczenie ciast, przygotowanie sałatek i soków ze świeżych owoców oraz zdrowych, kolorowych kanapek. Wychowankowie uczą się zasad higieny oraz zdrowego odżywiania; dbałości o estetykę przygotowania i spożywania posiłku.
  • zajęcia ekologiczne: pogadanki, filmy, udział w konkursach pro-ekologicznych, zajęcia edukacyjne związane z ochroną środowiska -zbiórka zużytych baterii, makulatury. Wychowankowie nabytą wiedzę i zachowania przenoszą do własnego środowiska.
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne: na boisku szkolnym, placach zabaw, na górnym korytarzu dzieci grają w piłkarzyki, koszykówkę, tenisa stołowego, korzystają z rowerków stacjonarnych, zabawy z chustą animacyjną KLANZY oraz cotygodniowe wyjazdy na basen.
  • zajęcia w pracowniach komputerowych: obsługa komputerów z systemem Windows  i Macintosh, nauka zakładania prywatnych kont, wysyłanie e-mail, wyszukiwanie informacji   w Internecie, gry i zabawy z komputerem wg indywidualnych zainteresowań.

W internacie organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Chłopaka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, kolacja wigilijna, zabawa karnawałowa , spotkania integracyjne, ogniska,  dyskoteki .

Wychowankowie internatu  chętnie uczestniczą w konkursach , zawodach sportowych i przeglądach twórczości uzyskując dobre wyniki. W roku szkolnym 2015\2016 internat propaguje ideę zdrowego stylu życia i realizuje program „Trzymaj Formę ’’ oraz cykl zajęć taneczno- muzycznych : „Z piosenką dookoła świata”.

Organ prowadzący

Powiat Garwoliński 
Ul. Staszica 15 08-400 Garwolin
tel.(25) 684 30 10

Organ sprawujący nadzór

Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
tel. (25) 632 20 81

Biuletyn Informacji Publicznej