Pracownie

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu. Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy prowadzeniu terapii polisensorycznej. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu […]

Czytaj więcej

Terapia EEG BFB w SOSW

System EEG Biofeedback placówka otrzymała z EFS w czerwcu 2006 roku. Do prowadzenia terapii metodą EEG BFB zostało przeszkolonych 2 nauczycieli: Magdalena Kowalczyk, Monika Luśnia, którzy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach zorganizowanych przez EEG Instytut w Warszawie. Nauczyciele ci posiadają Certyfikaty EEG BFB upoważniające ich do prowadzenia terapii z dziećmi z Ośrodka. EEG BFB jest metodą wykorzystującą wiedzę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną w celu ulepszania funkcji mózgu. Podstawą treningu jest […]

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Zajęciami logopedycznymi objęci są wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyłęku wymagający opieki i terapii logopedycznej. Nabór uczniów na zajęcia odbywa się w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z wychowawcami klas oraz dokładną diagnozę mowy przeprowadzoną na początku roku szkolnego (sprawdzenie umiejętności komunikowania się, zasobu słownictwa, wymowy, spontanicznych wypowiedzi). Każdy uczeń posiada indywidualną kartę logopedyczną, w której notuje się diagnozę i uwagi wynikające z obserwacji, wywiadu […]

Czytaj więcej

Pracownia SBS Windows

Dzięki projektowi „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), w naszej szkole powstała nowa pracownia oparta o Microsoft Windows Server SBS. W pracowni tej mamy do dyspozycji: 10 stanowisk komputerowych z monitorami LCD połączonych w sieć na bazie serwera sbs), serwer z oprogramowaniem sbs windows, drukarkę laserową czarno-białą, skaner, laptop, rzutnik multimedialny, głośniki, słuchawki, mikrofony, nowocześnie wykonaną sieć światłowodową. Podczas zajęć uczniowie między […]

Czytaj więcej

Pracownia Macintosh

Dzięki projektowi „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), w naszej szkole powstała nowa pracownia oparta o komputery Apple Macintosh. W skład otrzymanego sprzętu wchodzi 10 komputerów dla uczniów + 1 dla nauczyciela. Oprócz tego posiadamy jeszcze nową drukarkę laserową, skaner, komputer przenośny i wideoprojektor. Otrzymany sprzęt wykorzystujemy w pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. System Mac OS X PL jest bardzo […]

Czytaj więcej

Tomatis

Na czym polega metoda Tomatisa? Nasz narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem i to, co słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Okazuje się, że sposób działania narządu słuchu ma również wpływ na przyswajanie sobie umiejętności czytania, pisania, a nawet na postawę ciała, koordynację ruchów i stany emocjonalne. Tomatis uważał, iż ucho ludzkie jest pewnego rodzaju dynamem dostarczającym energii naszemu mózgowi. Słuchanie pewnego rodzaju […]

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony