Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Przyłęk 25, 08-460 Sobolew
e-mail:sosw25@onet.pl
Tel: (025) 683-36-02