RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W PRZYŁĘKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przyłęku, Przyłęk 25, 08-460 Sobolew, REGON 000891358, NIP 826-173-43-20, 
  tel. (25) 683-36-02.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: sosw25@onet.pl, tel.(25) 683-43-20.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,     opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe,
  w pozostałym zakresie dobrowolne.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki strony Przejdź do mapy strony