KOMUNIKAT:   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W PRZYŁĘKU

oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

klauzula_informacyjna

Waldemar Kuszmierek      tel: 25 683-36-02;       e-mail: sosw25@onet.pl

Pełna nazwa jednostki:   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przyłęku
Nazwa skrócona:   SOSW w Przyłęku
Adres jednostki:   08-460 Sobolew, Przyłęk 25
Telefon:   (25) 683-36-02    Faks:   (25) 623-97-91
Status prawny:    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);

Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). z późn.zm.;

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Garwoliński.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dokumentami regulującymi działalność szkoły są:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SOSW

STATUT SOSW W PRZYŁĘKU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SOSW